PROJEKT

​CYQUAL vznikl za účelem lepšího popsání klíčových schopností kyberbezpečnostních 
profesních rolí pomocí jednotné terminologie.

SMYSL PROJEKTU

Smyslem projektu je vytvořit univerzální, holistický a podrobný rámec kvalifikací pro kyberbezpečnost platný pro Českou republiku.

Projekt Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2015-2022 (kód projektu VI20192022161). Aplikačním garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a řešitelem je Masarykova Univerzita, Fakulta informatiky.  

Tento rámec popíše aktuální klasifikace jednotlivých profesních rolí, komplexní popis požadovaných znalostí, dovedností a schopností umožní systematicky zacílit vzdělávání expertů.

 

 

VÝZNAM PROJEKTU

Digitalizace prostupuje celou společností a přináší s sebou výzvy a hrozby pro jednotlivce, společnosti a organizace i pro státní správu. V České republice dlouhodobě schází dostatečný počet kyberbezpečnostních expertů, kteří by uspokojili poptávku trhu. 

Vytvoření kyberkvalifikačního rámce je základem pro sjednocení odlišných pohledů na požadavky na experty kyberbezpečnosti, zejména pokud jde o kvalifikaci pracovních sil a vzdělání. Potřeba a důležitost sjednocení je opakovaně vyjadřována napříč institucemi. 

 • Rámec nabídne taxonomii a společný slovník, který popíše práci v kyberbezpečnosti, kompetence a požadavky expertů bez ohledu na sektor, kde je práce vykonávána.

 • Porozumění kvalifikačním potřebám/nárokům trhu práce je zásadní pro efektivní rozvoj vzdělávacích a výcvikových programů, které povedou k celkovému zlepšení situace. Univerzity budou moci lépe predikovat požadavky na kyberbezpečnostní experty a vytvářet vzdělávací programy které budou odpovídat jasnému souboru požadavků.

 • Díky identifikaci základních předpokladů pro jednotlivé pracovní role bude také možné navrhnout certifikační systémy pro prokázání jejich dosažení.

 

 

CÍLE PROJEKTU

 • vytvoření univerzálního, holistického a podrobného rámce kvalifikací pro kyberbezpečnost platného pro Českou republiku 

 • aktuální klasifikace jednotlivých profesních rolí, komplexní popis požadovaných znalostí, dovedností a schopnosti

 • zpřístupnění rámce prostřednictvím online platformy

 • praktické uplatnění na pracovním trhu

  • nabídková strana – vzdělávání a uchazeči

  • poptávková strana – zaměstnavatelé

FÁZE PROJEKTU

 1. rešerše a analýza dostupných zdrojů inspirace

 2. revize a adaptace přiřazení prvků a kvalifikací k jednotlivým pracovním rolím, úprava struktury pracovních rolí a revize jednotlivých prvků, překlad do češtiny

 3. vývoj a zprovoznění dynamické online platformy, úpravy rámce podle požadavků z praxe, konzultace, příprava akčního plánu

 4. diseminace, zajištění kontinuity rámce a jeho využívání po konci projektu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info