O NÁS

Projekt vznikl v rámci CERIT pod záštitou Ministerstva vnitra a spolupracuje na něm multidisciplinární tým expertu z Masarykovy univerzity s experty z NÚKIB a dalšími klíčovými stakeholdery.

CERIT

–––
Projek je realizovaný v rámci Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v  IT, které spadá pod Fakultu informatiky Masarykovy univerzity.

Experti z CERIT se zaměřují na budování odolné digitální společnosti skrze multidisciplinární výzkum, vzdělávání budoucích odborníků na kyberbezpečnost a rozvíjení spolupráce napříč sektory.

Více o CERIT

MASARYKOVA UNIVERZITA

–––
Masarykova univerzita se významně zaměřuje na oblast kyberbezpečnosti. Zabývají se jí nejen odborníci z Fakulty informatiky, ale také specialisté na Právnické fakultě či odborníci z fakulty Sociálních studií. Masarykova univerzita má také svůj vlastní certifikovaný kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU.

Své kompetence v této oblasti univerzita pravidelně využívá v rozsáhlých výzkumných projektech i při spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Mimo jiné se podílí také na spoluorganizaci národních technických cvičení Cyber Czech.

Více o MUNI

TÝM

–––
Pro řešení projektu jsme vytvořili multidisciplinární tým odborníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info